Projekt “Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia” ma zainspirować biblioteki gminne z miejscowości do 20 tys. mieszkańców do podjęcia działań w zakresie edukacji historycznej połączonej z edukacją o prawach człowieka oraz udostępnić merytoryczne wsparcie tych aktywności.

Projekt jest realizowany przez Fundację Ośrodka KARTA i ma na celu ukazanie aktualności idei praw człowieka współcześnie w perspektywie doświadczeń historycznych oraz uczynienie biblioteki lokalnej miejscem promocji wiedzy o prawach człowieka. i szerzenia świadomości ich uniwersalnego i powszechnego charakteru.

Celem projektu jest udostępnienie wiedzy, umiejętności i materiałów źródłowych związanych z edukacją o prawach człowieka bibliotekarzom z II rund projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W projekcie uczestniczyć będzie około 200 bibliotekarzy í ich współpracowników z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Efektem projektu będzie wypracowanie (wspólnie z bibliotekarzami) podręcznika o edukacji historycznej połączonej z edukacją na temat praw człowieka, udostępnianego w internecie w formie ebooka na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0), umożliwiającej swobodne kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie, co znacznie poszerzy zakres jego oddziaływania.

Podręcznik zawierać będzie teoretyczną podstawę wiedzy o prawach człowieka, komentarze metodyczne związane z praktyką edukacji o prawach człowieka oraz wybór źródeł historycznych będących ilustracją problemu kwestionowania/uznawania praw człowieka. Źródła te dotyczyć będą historii Polski XX wieku oraz zostaną opatrzone stosownym merytorycznym komentarzem tak, aby można je było wykorzystać w pracy edukacyjnej.

Więcej informacji: Marcin Wilkowski (m.wilkowski@karta.org.pl, 22 844 10 55).

Projekt “Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia” jest realizowany w ramach programu Nauczanie Praw Człowieka (Teaching human rights) finansowanego przez Fundację “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.

Więcej na temat programu Nauczanie Praw Człowieka (Teaching human rights) można się dowiedzieć tutaj: http://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/teaching-human-rights/

Agnieszka Kudełka